Averak

Rakennustekninen asiantuntijapalvelu

Työnjohto

Vastaavan työnjohtajan tehtävät on määritelty MRL 122§, MRA 73§ ja RakMk A2 mukaisesti. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyökohdetta ja toimii työmaan toimitusjohtajana. Hän huolehtii työn laadusta ja voi tarvittaessa jopa keskeyttää työt, jos laatu, työturvallisuus tms. ei vastaa suunniteltua tai hyvää rakennustapaa.

Vastaavan työnojohtajan tehtäviä ovat:
– Rakentamisen aloittamisilmoituksesta huolehtiminen RAVAan ja tarvittaessa AVIin.
– Vastaa, että rakennustyö tehdään rakennusluvan ja rakentamismääräysten mukaisesti.
– Ryhtyä toimiin havaittujen virheiden ja puutteiden johdosta.
– Tilaa lupapäätöksen mukaiset katselmukset viranomaisilta ajallaan.
– Suorittaa kohteen muut tarkastukset ja kirjaukset.
– Suorittaa tarvittavat merkinnät työmaapäiväkirjaan ja tarkastusasiakirjoihin.
– Huolehtii, että työmaalla ovat hyväksytyt piirustukset ja tarkastuskirjat ajantasalla.

Mikäli kohteen rakennusurakoitsija tai hänen edustajansa on nimetty kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän turvata oma etunsa ottamalla erillinen rakennustyön valvoja. Rakennustyön valvoja on rakennushankkeen toteuttajan edustaja, joka yhdessä muiden osapuolten kanssa valvoo rakentamisen toteuttamista varmistaakseen, että rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, sopimuksia, suunnitelmia ja viranomaisohjeita sekä hyvää rakennustapaa noudatetaan.

Projektinjohto

Tarjoamme yhtiöille ja muille rakennushankkeisiin ryhtyville projektipäällikköpalvelua. Toimimme tiiviissä yhteistyössä taloyhtiöiden hallituksen ja teknisen isännöitsijän kanssa.

Projektipäällikön tehtäviä ovat:
– Koordinoida projekti alusta maaliin.
– Vastata aikatauluista ja kustannuksista.
– Projektiin valittavien toimijoiden esitys yhtiön hallitukselle.
– Vastata oikeasta toteutuksesta.

Projektipäällikkö on tarpeen, kun yhtiöllä ei ole omia resursseja ja osaamista näiden tehtävien hoitoon.

Esittelemme yhtiön kokouksissa hankkeita, eri vaiheita sekä vaikutuksia päivittäiseen toimintaan. Huolehdimme siitä, että asukkaiden ja käyttäjien palaute huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisimman hyvin.

Yritämme aina selkeyttää teknisten suunnitelmien sisällön helposti ymmärrettäväksi ja antamaan selvän kuvan, mitä toimenpiteet tarkoittavat jokapäiväisessä asumisessa.

Kustannuslaskenta

Palvelujen ansiosta saat ajantasaisen tiedon rakennushankkeesi kustannuksista, Laadimme hankkeellesi realistisen tavoitehinnan sekä autamme ohjaamaan päätöksiä ja suunnitteluratkaisuja siten, että tavoitehintaan päästään.

Meillä on monipuolista kokemusta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja työmaatekniikasta, ja teemme työtä yhdessä muiden rakentamisen asiantuntijoiden kanssa. Hyödynnämme kustannusarvioissamme laajaa vertailuaineistoa suomalaisten rakennusprojektien toteutuneista kustannuksista sekä alan päivittyviä kustannuslakentaohjelmia.

Uskottavan ja perustellun kustannuslaskennan avulla rakennushankkeesi loppukustannukset eivät aiheuta ikäviä yllätyksiä. Saat meiltä avuksesi kaikki tarvitsemasi kustannusarviot budjetointia, rahoitusta ja hankkeen johtamista varten.

Kustannuslaskennan vaiheet rakennushankkeessa:
– Hankesuunnitteluvaihe
– Suunnitteluvaihe
– Työmaavaihe

Lisäksi voimme laatia seuraavia laskelmia hankkeelle:
– Investointilaskelmat
– Kannattavuuslaskelmat
– Kustannusriskianalyysi
– Elinkaarikustannuslaskenta

Asiantuntijamme varmistaa hankkeesi taloudellisuuden monipuolisen kustannussuunnittelun avulla.